دوشنبه 25 شهریور 1387

TCP/IP مجموعه قرارداد هایی است که در جهت اتصال کامپیوتر ها در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. TCP/IP در واقع نسل جدید استاندارد شبکه و جایگزینی برای OSI محسوب می شود.
در شکل زیر لایه های مدل OSI با مدل جدید TCP/IP مورد مقایسه قرار گرفته اند:

همانطور که در شکل پیداست TCP/IP از چهار لایه تشکیل شده است که در زیر به شرح آنها می پردازیم:


لایه واسط شبکه:

در این لایه تمام استانداردهای سخت افزاری و انواع پروتکل شبکه تعریف شده که خاصیت بزرگ این لایه این است کخ در آن می توان بین نرم افزار و سخت افزار شبکه ارتباط برقرار کرد.


لایه شبکه:

در این لایه پروتکل IP آدرس دهی و تنظیم می شود. همچنین دیگر پروتکل ها مانند ICMP و ARP نیز پشتیبانی می شوند. در کل وظیفه این لایه دادن اطلاعات در مورد شبکه و آدرس دهی در آن می باشد که مسیر یابها از آن بسیار استفاده می کنند.


لایه انتقال:

ابتدایی ترین وظیفه ی این لایه آگاهی از وضعیت بسته ها می لاشد که بسیار مهم نیز است. در مرحله بعد وظیفه این لایه انتقال اطلاعاتی می باشد که نیاز به امنیت ندارند و سرعت برای آنها مهم تر است.


لایه کاربرد:

این لایه دارای امکانات زیادی برای هنر نمایی متخصصان است. در این لایه برنامه های کاربردی قرار دارند و در کل این لایه، لایه ی نرم افزار های شبکه می باشد و همچنین لایه پروتکل های نرم افزاری نیز می باشد. ازمهم ویژگی های این لایه پشتیبانی از پروتکل انتقال فایل (FTP) و همچنین پروتکل استاندارد ارسال ایمیل (SMTP)  است.