X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


دوشنبه 1 مهر 1387


(Object Oriented Programming(OOP یا برنامه نویسی شئ گرا برای اولین بار در اوایل دهه ی 1990 توسط زبان برنامه نویسی ++C به عنوان نمونه ای از برنامه نویسی مطرح شد، که از شئ ها (Object)و تعاملات آنها جهت طراحی Application ها و برنامه های کامپیوتری استفاده می کرد.

شاید بتوان گفت مهم ترین دلایل به وجود آمدن زبان OO یا همان زبان برنامه نویسی شئ گرا مفاهیمی از قبیل: کپسوله کردن (encapsulation )، ارث بری(inheritance)، پیمانه ای بودن(modularity)،چند ریختی بودن(polymorphism) و زبان شبیه سازی(simulation program) بوده است.آنچه در اینجا با آن سر و کار داریم object هایی هستند که یک class الگوی سازنده ی آنهاست.
Object و class چیست؟
در واقع object مجموعه ای از حالات وابسته و رفتارهاییست که داخل object مانند یک نماینده هستند.یک class نمونه ی اولیه ایست که هر object از روی آن ساخته می شود و تمامی آنچه را که در نمونه ی اولیه است به ارث می برد. هر class دارای یک سری فیلدها و متدهاییست که object در یک برنامه از آنها استفاده می کند.به طور کلی ساختار یک class را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:


Class ClassName{
# fields of class
Field 1;
Field2 ;
.
.
Field n;
# methods of class
function Method1(…){..……..
}
Function Method2 (…){…….
}
.
.
function Methodn(..){…..
}
}

منابع:

http://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/concepts/index.html