X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


شنبه 23 شهریور 1387


همانطور که درپست های قبل گفته شد sessionها از روش دیگری نیز استفاده می کنند و آن هم بدون استفاده از cookie  و به این sessionها Cookieless Sessions گفته می شود .این session ها با ترفندی  هوشمندانه پیاده سازی شده اند.

هنگامی که یک کاربر اولین درخواست را برای یک وب سایت در حالت فعال بودنcookieless  می فرستد،URLی که برای درخواست کاربر استفاده می شود به طور اتوماتیک طوری تعریف می شود که شامل session ID فرد باشد.برای مثال، اگر یک کاربر درخواستی به Http://mysite.com/mypage.aspx می دهد ، این درخواست به صورت اتوماتیک به صورت زیر تعریف می شود:


http://mysite.com/(nd4vqe2fnbmnwi451fwvda45)/mypage.aspx


آن قسمتی از URL که در پرانتز ظاهر می شود session ID برای کاربر جاری است.

بعد از اینکه session ID در URL  درخواست اولین صفخه جاسازی شد، این session ID با کاربر در طی بازدیدش از وبسایت همراه خواهد بود. Session ID با هر بار کلیک کردن کاربر روی لینک جدید یا submit کردن یک فرم به عنوان بخشی از URL پایه عبور می کند. و به این دلیل که Session ID از یک صفحه به صفحه ای دیگر عبور می کند، گشت و گذار کاربر می تواند بدون استفاده از کوکی پیگیری شود.بنابراین با استفاده از cookieless state می توان از مزایای session state بدون نگرانی در مورد اینکه مرورگر کاربر cookie را ساپورت می کند یا خیر بهره مند شد.